O atlantis

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far atlantis has created 577 blog entries.

Informacja dla Akcjonariuszy w związku z zawieszeniem obrotu akcjami Emitenta. (Subject: Information for Shareholders in connection with the suspension of trading in the Issuer’s shares.)

Raport bieżący nr 5/2022 Zarząd Atlantis SE informuje, iż w skutek żądania osoby podającej się za pełnomocnika Komisji Nadzoru Finansowego, nieustalonej z imienia i nazwiska, wysłanego do Giełdy Papierów Wartościowych w dniu 21 stycznia 2022 roku, obrót akcjami Emitenta pozostaje zawieszony od tego dnia. Z uwagi na napływające do Spółki ...

2022-04-01T16:56:51+02:0027 stycznia 2022, 14:21|Raporty bieżące|

Uchwała Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

§ 1 W związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki ATLANTIS SE, oznaczonymi kodem „EE3100063686”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2022-04-01T16:56:51+02:0021 stycznia 2022, 12:21|Raporty bieżące|

Rejestracja zmian w Statucie Spółki. (Registration of amendments to the Articles of Association.)

Raport bieżący nr 3/2022 Zarząd Spółki Atlantis SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 18.01.2022 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7.01.2022 roku. W związku z niniejszym aktualne brzmienie ...

2022-04-01T16:56:51+02:0018 stycznia 2022, 17:12|Raporty bieżące|

Publikacja Dokumentu Informacyjnego. (Publication of the Information Document).

Raport bieżący nr 2/2022 W związku z przegłosowaną emisją bonusową akcji _ang. bonus issue_ o której mowa w Uchwale nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis SE z dnia 7 stycznia 2022 roku Zarząd Spółki Atlantis SE w nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia ...

2022-04-01T16:56:51+02:007 stycznia 2022, 19:21|Raporty bieżące|

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis SE z dnia 07.01.2022 r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Atlantis SE of 7/01/2022.)

Raport bieżący nr 1/2022 Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 7 stycznia 2022 r. oraz zgodnie ze Statutem ATLANTIS SE _dalej "Spółka"_, Spółka jest przedsiębiorcą, która została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Tartu w dniu 2 stycznia 2019 r. pod numerem ...

2022-04-01T16:56:51+02:007 stycznia 2022, 17:00|Raporty bieżące|

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Atlantis SE.(Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of Atlantis SE ).

Raport bieżący nr 18/2021 Zarząd Atlantis SE _kod rejestru: 14633855_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7.01.2022 - piątek na godzinę 12:00. _ początek rejestracji 11.30 _. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego ...

2022-04-01T16:56:51+02:0016 grudnia 2021, 17:46|Raporty bieżące|

Raport kwartalny Q 1/2021

Raport kwartalny Q 1/2021 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 17 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -1 11 III. Zysk ...

2022-04-01T16:57:19+02:0025 listopada 2021, 18:05|Raporty okresowe|

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022. Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2021/2022

Raport bieżący nr 17/2021 Zarząd Spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021/2022. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2021 i 2022 w następujących datach: Jednostkowy raport za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2021-2022 publikacja nastąpi w dniu 25.11.2021 r. ...

2022-04-03T14:38:20+02:0011 października 2021, 17:42|Raporty bieżące|