Za rok 2018
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Za rok 2018

Pobierz
Sprawozdanie z wyników oceny Sprawozdania Finansowego

Za rok 2018

Pobierz
Za rok 2017
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Za rok 2017

Pobierz
Sprawozdanie z wyników oceny Sprawozdania Finansowego

Za rok 2017

Pobierz
Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej

Za rok 2017

Pobierz
Za rok 2016
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Za rok 2016

Pobierz
Sprawozdanie z wyników oceny Sprawozdania Finansowego

Za rok 2016

Pobierz
Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej

Za rok 2016

Pobierz
Opinia w sprawie treści projektów uchwał

Za rok 2016

Pobierz
Za rok 2015
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Za rok 2015

Pobierz
Sprawozdanie z wyników oceny Sprawozdania Finansowego

Za rok 2015

Pobierz
Za rok 2014
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Za rok 2014

Pobierz
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej (KOREKTA)

Za rok 2014

Pobierz
Sprawozdanie z wyników oceny Sprawozdania Finansowego

Za rok 2014

Pobierz
Za rok 2011
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Za rok 2011

Pobierz