Liczba akcji

% akcji

Liczba głosów

% głosów

  Patro Invest OÜ Pozostali
Liczba akcji: 15 671 639 9 328 361
Procent akcji [%]: 62,69% 37,31%
Liczba głosów: 15 671 639 9 328 361
Procent głosów [%]: 62,69% 37,31%
  • Data aktualizacji akcjonariatu: 01-12-2019

  • Liczba wyemitowanych akcji: 337 500 000 szt.