Dokument informacyjny

Dokument zawierający informacje na temat liczby i charakteru akcji oraz przesłanek i szczegółów przydziału akcji ATLANTIS SE wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Rocznego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 stycznia 2022r. Raport bieżący nr 2/2022

Pobierz
Dokument informacyjny – suplement

Suplement nr 1 do Dokument u zawierającego informacje na temat liczby i charakteru akcji oraz przesłanek i szczegółów przydziału akcji serii A ATLANTIS SE wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Rocznego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 styczn ia 2022 r., który opublikowany został w dniu 7 stycznia 2022 r. Raport bieżący nr 4/2022

Pobierz
Aktualizacja Dokumentu Informacyjnego

24 listopada 2022

Raport