Korekta raportu 12/2022 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2022/2023. (Correction of the report no. 12/2022. The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2022/2023)

28 września 2023, 20:17|Raporty bieżące|

Raport bieżący nr 8/2023

W nawiązaniu do raportu 12/2022 z dnia 14 października 2022 roku dot. harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2022/2023r. Atlantis SE przekazuje nowy termin publikacji raportu jednostkowego za rok obrotowy 2022-2023.
Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2022-2023 nastąpi w dniu 16-10.2023 r. _poniedziałek_.

With regard to the current report no 12/2022 of 14/10/2022 concerning the schedule of publication of the periodic reports in 2022-2023, Atlantis SE informs about the new date of publication of the separate report for the financial year 2022-2023.
Publication of the separate annual report for the financial year 2022-2023 will take place on 16/10/2023 _Monday_.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023. (Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2022/2023)

14 października 2022, 17:08|Raporty bieżące|

Raport bieżący nr 12/2022

Zarząd Spółki Atlantis SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022/2023.
Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2022 i 2023 w następujących datach:
Jednostkowy raport za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2022-2023 publikacja nastąpi w dniu 25.11.2022 r.
Jednostkowy raport za pierwsze półrocze roku obrotowego 2022-2023 publikacja nastąpi w dniu 22.02.2023 r.
Jednostkowy raport za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2022-2023 publikacja nastąpi w dniu 28.04.2023 r.
Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022-2023 publikacja nastąpi w dniu 30.09.2023r.
Jednocześnie Zarząd Atlantis SE informuje, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

The Management Board of Atlantis SE based in Tallinn hereby presents the dates of publication of periodic reports in 2022/2023.
Quarterly reports will be published by the Company in 2022 and in 2023 on the following dates:
The separate financial statements for the first 3 months of financial year 2022-2023 will be published on 25.11.2022.
The separate financial statements for the first half of the financial year 2022-2023 will be published on 22.02.2023.
The separate financial statements for the first 9 months of financial year 2022-2023 will be published on 28.04.2023.
The separate annual financial statements for the financial year 2022-2023 will be published on 30.09.2023.
At the same time, the Management Board of Atlantis SE informs that possible changes to the dates of submitting periodic reports will be announced in the form of a current report.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu

Korekta raportu nr 17/2021 oraz raportu nr.10/2022 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2021/2022. (Correction of the report no. 17/2021 and of the report no.10/2022 The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2021/2022

28 września 2022, 17:40|Raporty bieżące|

Raport bieżący nr 11/2022

W nawiązaniu do raportu nr. 17/2021 z dnia 11 października 2021 roku oraz raportu nr.10/ 2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku dotyczącego Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021/2022r. Atlantis SE przekazuje nowy termin publikacji raportu jednostkowego za rok obrotowy 2021-2022.
Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2021-2022 nastąpi w dniu 14.10.2022 r. _ piątek_

With regard to the current report no 17/2021 of 11/10/2021 concerning and the report no 10/2022 of August 29, 2022 concerning the schedule of publication of the periodic reports in 2021-2022, Atlantis SE informs about the new date of publication of the separate report for the financial year 2021-2022.
Publication of the separate annual report for the financial year 2021-2022 will take place on 14/10/2022 _Friday_.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu

Korekta raportu 17/2021 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2021/2022. (Correction of the report no. 17/2021 The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2021/2022).

29 sierpnia 2022, 18:07|Raporty bieżące|

Raport bieżący nr 10/2022

W nawiązaniu do raportu 17/2021 z dnia 11 października 2021 roku dot. Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021/2022r. Atlantis SE przekazuje nowy termin publikacji raportu jednostkowego za rok obrotowy 2021-2022.
Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2021-2022 nastąpi w dniu 30.09.2022 r. _ piątek_

With regard to the current report no 17/2021 of 11/10/2021 concerning the schedule of publication of the periodic reports in 2021-2022, Atlantis SE informs about the new date of publication of the separate report for the financial year 2021-2022.

Publication of the separate annual report for the financial year 2021-2022 will take place on 30/09/2022 _Friday_.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022. Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2021/2022

11 października 2021, 17:42|Raporty bieżące|

Raport bieżący nr 17/2021

Zarząd Spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021/2022.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2021 i 2022 w następujących datach:
Jednostkowy raport za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2021-2022 publikacja nastąpi w dniu 25.11.2021 r.
Jednostkowy raport za pierwsze półrocze roku obrotowego 2021-2022 publikacja nastąpi w dniu 22.02.2022 r.
Jednostkowy raport za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2021-2022 publikacja nastąpi w dniu 29.04.2022 r.
Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2021-2022 publikacja nastąpi w dniu 31.08.2022r.
Jednocześnie Zarząd ATLANTIS SE informuje, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

The Management Board of ATLANTIS SE based in Tallinn hereby presents the dates of publication of periodic reports in 2021/2022.

Quarterly reports will be published by the Company in 2021 and in 2022 on the following dates:
The separate financial statements for the first 3 months of financial year 2021-2022 will be published on 25.11.2021.
The separate financial statements for the first half of the financial year 2021-2022 will be published on 22.02.2022.
The separate financial statements for the first 9 months of financial year 2021-2022 will be published on 29.04.2022.
The separate annual financial statements for the financial year 2021-2022 will be published on 31.08.2022.
At the same time, the Management Board of ATLANTIS SE informs that possible changes to the dates of submitting periodic reports will be announced in the form of a current report.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI