Raport kwartalny Q 3/2021

Raport kwartalny Q 3/2021 Załączniki: III_Q_2021_POL_ATLANTISc III_Q_2021_ENG_ATLANTIS Osoba reprezentująca Spółkę: Damian Patrowicz, Członek Zarządu

2022-04-30T19:20:45+02:0029 kwietnia 2022, 18:24|Raporty okresowe|

Raport półroczny P 2021

Raport półroczny P 2021 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EURO Sześć miesięcy zakończone 31 grudnia 2021 Sześć miesięcy zakończone 31 grudnia 2020 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 61 35 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 31 22 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 31 22 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności ...

2022-04-11T17:57:54+02:0022 lutego 2022, 17:54|Raporty okresowe|

Raport kwartalny Q 1/2021

Raport kwartalny Q 1/2021 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 17 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -1 11 III. Zysk ...

2022-04-01T16:57:19+02:0025 listopada 2021, 18:05|Raporty okresowe|

Raport półroczny P 2020

Raport półroczny P 2020 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EURO Sześć miesięcy zakończone 31 grudnia 2020 Sześć miesięcy zakończone 31 grudnia 2019 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 35 1 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 -171 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 22 249 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności ...

2022-04-01T16:57:20+02:0019 stycznia 2021, 00:36|Raporty okresowe|

Raport kwartalny Q 4/2019

Raport kwartalny Q 4/2019 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR 4 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 4 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 146 139 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -59 -330 III. Zysk ...

2022-04-01T16:57:20+02:0024 lutego 2020, 20:31|Raporty okresowe|

Raport kwartalny Q 3/2019

Raport kwartalny Q 3/2019 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 145 441 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -54 -462 III. ...

2022-04-01T16:57:20+02:0029 listopada 2019, 17:59|Raporty okresowe|