Raporty okresowe

Raport kwartalny Q 3/2022

Raport kwartalny Q 3/2022 Załączniki: III_Q_2022_POL_ATLANTIS_Sprawozdanie_finansowe III_Q_2022_EN_ATLANTIS Osoba reprezentująca Spółkę: Damian Patrowicz, Członek Zarządu

2023-04-28T22:48:48+02:0028 kwietnia 2023, 18:31|Raporty okresowe|

Raport półroczny P 2022

Raport półroczny P 2022 Załączniki: I_polrocze_2022_POL_ATLANTIS Semi-annaul_2022_ENG_ATLANTIS_ Osoba reprezentująca Spółkę: Damian Patrowicz, Członek Zarządu

2023-02-23T08:58:16+01:0022 lutego 2023, 18:01|Raporty okresowe|

Raport kwartalny Q 1/2022

Raport kwartalny Q 1/2022 Załączniki: I Q 2022 POL ATLANTIS PL I Q 2022 POL ATLANTIS EN Osoba reprezentująca Spółkę: Damian Patrowicz, Członek Zarządu

2022-11-25T18:48:55+01:0025 listopada 2022, 18:24|Raporty okresowe|

Raport roczny R 2021

Raport roczny R 2021 Załączniki: Atlantis Annual Report EN 2022-10-14 pl Atlantis Raport Roczny POL 2022-10-14 pl Atlantis Report B 2022-10-14 am Osoba reprezentująca Spółkę: Damian Patrowicz, Członek Zarządu

2022-11-24T21:23:20+01:0014 października 2022, 17:02|Raporty okresowe|

Raport kwartalny Q 3/2021

Raport kwartalny Q 3/2021 Załączniki: III_Q_2021_POL_ATLANTISc III_Q_2021_ENG_ATLANTIS Osoba reprezentująca Spółkę: Damian Patrowicz, Członek Zarządu

2022-04-30T19:20:45+02:0029 kwietnia 2022, 18:24|Raporty okresowe|

Raport półroczny P 2021

Raport półroczny P 2021 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EURO Sześć miesięcy zakończone 31 grudnia 2021 Sześć miesięcy zakończone 31 grudnia 2020 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 61 35 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 31 22 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 31 22 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności ...

2022-04-11T17:57:54+02:0022 lutego 2022, 17:54|Raporty okresowe|

Raport kwartalny Q 1/2021

Raport kwartalny Q 1/2021 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 17 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -1 11 III. Zysk ...

2022-04-01T16:57:19+02:0025 listopada 2021, 18:05|Raporty okresowe|

Raport półroczny P 2020

Raport półroczny P 2020 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EURO Sześć miesięcy zakończone 31 grudnia 2020 Sześć miesięcy zakończone 31 grudnia 2019 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 35 1 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 -171 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 22 249 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności ...

2022-04-01T16:57:20+02:0019 stycznia 2021, 00:36|Raporty okresowe|