Korekta raportu nr 17/2021 oraz raportu nr.10/2022 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2021/2022. (Correction of the report no. 17/2021 and of the report no.10/2022 The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2021/2022)

Raport bieżący nr 11/2022 W nawiązaniu do raportu nr. 17/2021 z dnia 11 października 2021 roku oraz raportu nr.10/ 2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku dotyczącego Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021/2022r. Atlantis SE przekazuje nowy termin publikacji raportu jednostkowego za rok obrotowy 2021-2022. Publikacja jednostkowego raportu rocznego za ...

2022-09-28T19:22:56+02:0028 września 2022, 17:40|Raporty bieżące|

Korekta raportu 17/2021 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2021/2022. (Correction of the report no. 17/2021 The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2021/2022).

Raport bieżący nr 10/2022 W nawiązaniu do raportu 17/2021 z dnia 11 października 2021 roku dot. Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021/2022r. Atlantis SE przekazuje nowy termin publikacji raportu jednostkowego za rok obrotowy 2021-2022. Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2021-2022 nastąpi w dniu 30.09.2022 r. _ piątek_ With ...

2022-08-30T10:48:57+02:0029 sierpnia 2022, 18:07|Raporty bieżące|

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania Zarządu na kolejną kadencję. (Resolution of the Supervisory Board on the appointment of the Management Board for the next term of office.)

Raport bieżący nr 9/2022 Zarząd Emitenta, tj. Atlantis SE z siedzibą w Tallinnie _dalej jako: "Emitent"_, niniejszym informuje, że w dniu 18.05.2022 roku, w związku z upływem kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia działalności Damiana Patrowicza jako członka zarządu od dnia 16.01.2022 r. do dnia podjęcia ...

2022-05-18T20:07:18+02:0018 maja 2022, 18:16|Raporty bieżące|

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis SE z dnia 04.05.2022 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Atlantis SE of 4/05/2022.)

Raport bieżący nr 9/2022 Zarząd Spółki Spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14633855 niniejszym informuje, iż w dniu 04.05.2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz - spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany ...

2022-05-04T18:26:19+02:004 maja 2022, 17:00|Raporty bieżące|

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Atlantis SE. (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of Atlantis SE).

Raport bieżący nr 8/2022 Zarząd Atlantis SE _kod rejestru: 14633855_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4.05.2022 r. _środa_ na godzinę 11:00 _początek rejestracji godz. 10:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego ...

2022-04-12T21:47:22+02:0012 kwietnia 2022, 17:21|Raporty bieżące|

Informacja o nieodbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (Information regarding Extraordinary General Meeting of Shareholders that was not held).

Raport bieżący nr 7/2022 Zarząd Spółki Atlantis SE _kod rejestru: 14633855 _ z siedzibą w Tornimäe tn 5,10145, Tallinn, Estonia informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zaplanowane na dzień 4 kwietnia 2022 r. nie odbyło z się z uwagi na brak zarejestrowanych Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W ...

2022-04-11T17:56:18+02:004 kwietnia 2022, 17:53|Raporty bieżące|

Uchwała Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Uchwała Nr 256/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki ATLANTIS SE § 1 1. W związku z uchyleniem decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie żądania zawieszenia obrotu akcjami spółki ATLANTIS SE, Zarząd Giełdy ...

2022-04-01T16:56:50+02:0016 marca 2022, 12:56|Raporty bieżące|

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Atlantis SE. (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of Atlantis SE).

Raport bieżący nr 6/2022 Zarząd Atlantis SE _kod rejestru: 14633855_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4.04.2022 r. _poniedziałek_ na godzinę 11:00 _początek rejestracji godz. 10:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego ...

2022-04-11T17:57:23+02:0011 marca 2022, 16:06|Raporty bieżące|

Informacja dla Akcjonariuszy w związku z zawieszeniem obrotu akcjami Emitenta. (Subject: Information for Shareholders in connection with the suspension of trading in the Issuer’s shares.)

Raport bieżący nr 5/2022 Zarząd Atlantis SE informuje, iż w skutek żądania osoby podającej się za pełnomocnika Komisji Nadzoru Finansowego, nieustalonej z imienia i nazwiska, wysłanego do Giełdy Papierów Wartościowych w dniu 21 stycznia 2022 roku, obrót akcjami Emitenta pozostaje zawieszony od tego dnia. Z uwagi na napływające do Spółki ...

2022-04-01T16:56:51+02:0027 stycznia 2022, 14:21|Raporty bieżące|

Uchwała Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

§ 1 W związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki ATLANTIS SE, oznaczonymi kodem „EE3100063686”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2022-04-01T16:56:51+02:0021 stycznia 2022, 12:21|Raporty bieżące|