Raporty bieżące

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis SE z dnia 23.02.2024 r. (Protocol of the Exordinary General Meeting of Shareholders of Atlantis SE of 23/02/2024.)

Raport bieżący nr 4/2024 Podstawa prawna: Inne uregulowania. Zgodnie z wydrukiem centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 23.02.2024 r. oraz zgodnie ze statutem ATLANTIS SE _zwanej dalej "Spółką"_, Spółka została zarejestrowana w dniu 02.01.2019 r. w rejestrze Sądu Okręgowego Tartu, 10145, Estonia,pod nr 14633855 z ...

2024-02-26T13:17:03+01:0023 lutego 2024, 20:15|Raporty bieżące|

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Atlantis SE. (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of Atlantis SE).

Raport bieżący nr 3/2024 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd Atlantis SE _kod rejestru: 14633855_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.02.2024 r. _środa_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji ...

2024-02-05T15:16:52+01:001 lutego 2024, 18:42|Raporty bieżące|

Publikacja zaktualizowanego Dokumentu Informacyjnego. (Publication of an updated Information Document).

Raport bieżący nr 2/2024 Zarząd Spółki Atlantis SE publikuje nowy zaktualizowany Dokument Informacyjny. Emitent podjął decyzję o dokonaniu korekty treści poniższych fragmentów Dokumentu Informacyjnego: na stronie 5, akapit 4 niniejszego dokumentu : Cena Emisyjna Treść przed korektą: "Akcje pokryte zostały kosztem premii emisyjnej _agio emisyjne_ w łącznej wysokości 32.444.000,00 EURO ...

2024-01-12T19:20:57+01:0012 stycznia 2024, 17:55|Raporty bieżące|

Publikacja zaktualizowanego Dokumentu Informacyjnego. (Publication of an updated Information Document).

Raport bieżący nr 1/2024 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku Zarząd Spółki Atlants SE publikuje nowy zaktualizowany Dokument Informacyjny. Przyczyną publikacji zaktualizowanego Dokumentu Informacyjnego jest dokonanie korekty treść fragmentu Dokumentu Informacyjnego na stronie 7 niniejszego dokumentu. Treść przed korektą: "Przesłankami emisji Akcji rozumianymi ...

2024-01-12T18:57:39+01:005 stycznia 2024, 18:07|Raporty bieżące|

Publikacja zaktualizowanego Dokumentu Informacyjnego. (Publication of an updated Information Document).

Raport bieżący nr 12/2023 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku Zarząd Spółki publikuje nowy zaktualizowany Dokument Informacyjny. Niniejszy Dokument sporządzony został w trybie artykułu 1 ust. 5 lit. g_ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany ...

2024-01-12T18:57:30+01:0027 grudnia 2023, 20:42|Raporty bieżące|

Publikacja zaktualizowanego Dokumentu Informacyjnego. (Publication of an updated Information Document.)

Raport bieżący nr 11/2023 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 7 stycznia 2022 roku Zarząd Spółki publikuje nowy zaktualizowany Dokument Informacyjny. Niniejszy Dokument sporządzony został w trybie artykułu 1 ust. 5 lit. g_ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany ...

2024-01-12T18:57:19+01:0013 listopada 2023, 18:10|Raporty bieżące|

Korekta raportu 9/2023 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2023/2024. (Correction of the report no. 9/2023 The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2023/2024).

Raport bieżący nr 10/2023 W nawiązaniu do raportu 9/2023 z dnia 17 października 2023 roku dotyczącego Harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2023-2024, Atlantis SE przekazuje nowy termin publikacji raportu jednostkowego za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2023-2024 . Publikacja jednostkowego raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2023-2024 nastąpi w ...

2023-11-11T16:42:16+01:009 listopada 2023, 17:49|Raporty bieżące|

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023/2024. (Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2023/2024).

Raport bieżący nr 9/2023 Zarząd Spółki Atlantis SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2023/2024. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2023 i 2024 w następujących datach: Jednostkowy raport za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2023-2024 publikacja nastąpi w dniu 24.11.2023 r. ...

2023-10-18T11:30:24+02:0017 października 2023, 17:18|Raporty bieżące|

Korekta raportu 12/2022 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2022/2023. (Correction of the report no. 12/2022. The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2022/2023)

Raport bieżący nr 8/2023 W nawiązaniu do raportu 12/2022 z dnia 14 października 2022 roku dot. harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2022/2023r. Atlantis SE przekazuje nowy termin publikacji raportu jednostkowego za rok obrotowy 2022-2023. Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2022-2023 nastąpi w dniu 16-10.2023 r. _poniedziałek_. With regard ...

2023-09-29T12:00:08+02:0028 września 2023, 20:17|Raporty bieżące|

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis SE z dnia 21.07.2023 r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Atlantis SE of 21/7/2023.)

Raport bieżący nr 7/2023 Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 21 lipca 2023 r. oraz zgodnie ze Statutem ATLANTIS SE _dalej "Spółka"_, Spółka jest przedsiębiorcą, która została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Tartu w dniu 2 stycznia 2019 r. pod numerem ...

2023-07-21T18:49:04+02:0021 lipca 2023, 18:12|Raporty bieżące|