4 lipca 2018, 18:30Raporty bieżące

Raport bieżący nr 35/2018

Zarząd ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku niniejszym w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, kontynuowanego po przerwie w dniu 04.07.2018r.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu