19 listopada 2018, 20:39Raporty bieżące

Raport bieżący nr 48/2018

Zarząd ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku niniejszym w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19.11.2018r.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu