19 grudnia 2018, 18:08Raporty bieżące

Raport bieżący nr 59/2018

Zarząd ATLANTIS SE w Płocku informuje, że związku z trwającą procedurą przeniesienia statutowej siedziby Spółki oraz w nawiązaniu do uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 19.11.2018r. niniejszym informuje, że w dniu 19.12.2018r Pełnomocnik Emitenta złożył stosowną dokumentację w Kancelarii Notarialnej w Tallinnie , celem rejestracji spółki we właściwym rejestrze prawa Estonii _Ariregister_ a tym samym o rejestrację zmiany Statutu Spółki i statutowej siedziby Spółki. Emitent mając na uwadze złożoność procedury rejestracyjnej , z chwilą dokonania weryfikacji poprawności przedmiotowego wniosku rejestracyjnego, wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z wnioskiem o zawieszenie notowań Emitenta na okres od 3 do 5 dni sesyjnych , niezbędnych do realizacji zmiany kodu ISIN akcji Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu