2 stycznia 2019, 18:29Raporty bieżące

Raport bieżący nr 1/2019

Zarząd spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 02.01.2019r. właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji przeniesienia statutowej siedziby Emitenta do Estonii stosownie do postanowień Planu przeniesienia z dnia 24.04.2018r. opublikowanego raportem bieżącym nr 19/2018 z dnia 24.04.2018r., 35/2018 z dnia 04.07.2018r., 36/2018 z dnia 17.07.2018r. oraz 41/2018 z dnia 28.09.2018r. opublikowanych raportem bieżącym nr 35/2018 z dnia 04.07.2018r. oraz uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19.11.2018r. opublikowanych raportem bieżącym nr 48/2018 z dnia 19.11.2018r.

Wobec powyższego Emitent informuje, że aktualną siedzibą Spółki jest Tallinn, Estonia. Adres siedziby Spółki to: Narva mnt 5, 10117, Tallinn, Estonia. Adres strony internetowej pozostaje bez zmian, e-mail: biuro@atlantis-sa.pl, http://www.atlantis-sa.pl/

Wobec powyższego Emitent również informuje, że adres do doręczeń Spółki to adres siedziby tj. Narva mnt 5, 10117, Tallinn, Estonia.

Jednocześnie wraz z rejestracją zmiany statutowej siedziby Spółki, właściwy rejestr prawa Estonii dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualne brzmienie Statutu Spółki w polskiej wersji językowej.

Ponadto Emitent informuje, że złożył do Zarządu GPW S.A. wniosek o niezwłoczne zawieszenie obrotu akcjami Spółki co najmniej do dnia 10.01.2019r. celem przeprowadzenia niezbędnych procedur rejestracyjnych w zakresie zmiany kodu ISIN akcji spółki rejestrowanych w KDPW.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu