20 marca 2021, 17:14Raporty bieżące

Raport bieżący nr 12/2021

Zarząd Spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14633855, informuje, iż w dniu 20.03.2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd spółki ATLANTIS SE przekazuje pełną treść protokołu z odbytego w dniu 20.03.2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
The Management Board of ATLANTIS SE headquartered in Tallinn, registry code: 14633855, hereby informs that on 20/03/2021 there was held the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company. The Management Board of ATLANTIS SE publishes the full text of the protocol of Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 20/03/2021 as an attachment to this report.

Załączniki:

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI