18 stycznia 2022, 17:41Raporty bieżące

Raport bieżący nr 4/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 7 stycznia 2022 Zarząd Spółki Atlantis SE publikuje Suplement nr 1 do Dokumentu Informacyjnego którym mowa w art. 1 pkt 5 ust. g_ ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY _UE_ 2017/1129

In reference to the current report No. 2/2022 of January 7, 2022 , the Management Board of Atlantis SE publishes the Supplement No. 1 to the Information Document referred to in Art. 1 point 5 sec. g_ REGULATION _EU_ 2017/1129 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

Załączniki:

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI