21 stycznia 2022, 12:21Raporty bieżące

§ 1

W związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki ATLANTIS SE, oznaczonymi kodem „EE3100063686”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.