16 marca 2022, 12:56Raporty bieżące

Uchwała Nr 256/2022

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki ATLANTIS SE

§ 1
1. W związku z uchyleniem decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie żądania zawieszenia obrotu akcjami spółki ATLANTIS SE, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 20 ust. 5 Statutu Giełdy postanawia uchylić Uchwałę Nr 66/2022 Zarządu Giełdy z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki ATLANTIS SE.
2. Wznowienie obrotu akcjami spółki ATLANTIS SE, oznaczonymi kodem „EE3100063686”, następuje od dnia 16 marca 2022 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: