9 stycznia 2014, 23:27Raporty bieżące

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 04.02.2014 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: