29 kwietnia 2022, 18:24Raporty okresowe

Raport kwartalny Q 3/2021

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu