14 października 2022, 17:02Raporty okresowe

Raport roczny R 2021

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu