28 września 2022, 17:40Raporty bieżące

Raport bieżący nr 11/2022

W nawiązaniu do raportu nr. 17/2021 z dnia 11 października 2021 roku oraz raportu nr.10/ 2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku dotyczącego Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021/2022r. Atlantis SE przekazuje nowy termin publikacji raportu jednostkowego za rok obrotowy 2021-2022.
Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2021-2022 nastąpi w dniu 14.10.2022 r. _ piątek_

With regard to the current report no 17/2021 of 11/10/2021 concerning and the report no 10/2022 of August 29, 2022 concerning the schedule of publication of the periodic reports in 2021-2022, Atlantis SE informs about the new date of publication of the separate report for the financial year 2021-2022.
Publication of the separate annual report for the financial year 2021-2022 will take place on 14/10/2022 _Friday_.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu