24 listopada 2022, 17:30Raporty bieżące

Raport bieżący nr 13/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 18 stycznia 2022 oraz raportu nr 2/2022 z dnia 7 stycznia 2022 roku Zarząd Spółki Atlantis SE publikuje Suplement nr 2 do Dokumentu Informacyjnego o którym mowa w art. 1 pkt 5 ust. g_ ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY _UE_ 2017/1129.

In reference to the current report No. 4/2022 of 18 January 2022 and report No. 2/2022 of 7 January 2022 the Management Board Atlantis SE publishes the Supplement No. 2 to the Information Document referred to in Art. 2 point 5 sec. g_ REGULATION _EU_ 2017/1129 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu