25 listopada 2022, 18:24Raporty okresowe

Raport kwartalny Q 1/2022

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu