22 lutego 2023, 18:01Raporty okresowe

Raport półroczny P 2022

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu