28 września 2023, 20:17Raporty bieżące

Raport bieżący nr 8/2023

W nawiązaniu do raportu 12/2022 z dnia 14 października 2022 roku dot. harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2022/2023r. Atlantis SE przekazuje nowy termin publikacji raportu jednostkowego za rok obrotowy 2022-2023.
Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2022-2023 nastąpi w dniu 16-10.2023 r. _poniedziałek_.

With regard to the current report no 12/2022 of 14/10/2022 concerning the schedule of publication of the periodic reports in 2022-2023, Atlantis SE informs about the new date of publication of the separate report for the financial year 2022-2023.
Publication of the separate annual report for the financial year 2022-2023 will take place on 16/10/2023 _Monday_.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu