17 października 2023, 17:18Raporty bieżące

Raport bieżący nr 9/2023

Zarząd Spółki Atlantis SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2023/2024.
Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2023 i 2024 w następujących datach:
Jednostkowy raport za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2023-2024 publikacja nastąpi w dniu 24.11.2023 r.
Jednostkowy raport za pierwsze półrocze roku obrotowego 2023-2024 publikacja nastąpi w dniu 22.02.2024 r.
Jednostkowy raport za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2023-2024 publikacja nastąpi w dniu 29.04.2024 r.
Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2023-2024 publikacja nastąpi w dniu 30.09.2024r.
Jednocześnie Zarząd Atlantis SE informuje, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

The Management Board of Atlantis SE based in Tallinn hereby presents the dates of publication of periodic reports in 2023/2024.
Quarterly reports will be published by the Company in 2023 and in 2024 on the following dates:
The separate financial statements for the first 3 months of financial year 2023-2024 will be published on 24.11.2023.
The separate financial statements for the first half of the financial year 2023-2024 will be published on 22.02.2024.
The separate financial statements for the first 9 months of financial year 2023-2024 will be published on 29.04.2024.
The separate annual financial statements for the financial year 2023-2024 will be published on 30.09.2024.
At the same time, the Management Board of Atlantis SE informs that possible changes to the dates of submitting periodic reports will be announced in the form of a current report.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu