13 listopada 2023, 17:47Raporty okresowe

Raport kwartalny Q 1/2023

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu