16 czerwca 2014, 09:09Raporty bieżące

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 16.06.2014r.