30 października 2014, 07:22Raporty bieżące

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30.10.2014r.

Załącznik: