Raporty bieżące i okresowe

Informacja o nieodbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (Information regarding Extraordinary General Meeting of Shareholders that was not held).

Raport bieżący nr 7/2022 Zarząd Spółki Atlantis SE _kod rejestru: 14633855 _ z siedzibą w Tornimäe tn 5,10145, Tallinn, Estonia informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zaplanowane na dzień 4 kwietnia 2022 r. nie odbyło z się z uwagi na brak zarejestrowanych Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W ...

2022-04-11T17:56:18+02:004 kwietnia 2022, 17:53|Raporty bieżące|

Uchwała Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Uchwała Nr 256/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki ATLANTIS SE § 1 1. W związku z uchyleniem decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie żądania zawieszenia obrotu akcjami spółki ATLANTIS SE, Zarząd Giełdy ...

2022-04-01T16:56:50+02:0016 marca 2022, 12:56|Raporty bieżące|

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Atlantis SE. (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of Atlantis SE).

Raport bieżący nr 6/2022 Zarząd Atlantis SE _kod rejestru: 14633855_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4.04.2022 r. _poniedziałek_ na godzinę 11:00 _początek rejestracji godz. 10:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego ...

2022-04-11T17:57:23+02:0011 marca 2022, 16:06|Raporty bieżące|

Raport półroczny P 2021

Raport półroczny P 2021 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EURO Sześć miesięcy zakończone 31 grudnia 2021 Sześć miesięcy zakończone 31 grudnia 2020 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 61 35 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 31 22 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 31 22 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności ...

2022-04-11T17:57:54+02:0022 lutego 2022, 17:54|Raporty okresowe|

Informacja dla Akcjonariuszy w związku z zawieszeniem obrotu akcjami Emitenta. (Subject: Information for Shareholders in connection with the suspension of trading in the Issuer’s shares.)

Raport bieżący nr 5/2022 Zarząd Atlantis SE informuje, iż w skutek żądania osoby podającej się za pełnomocnika Komisji Nadzoru Finansowego, nieustalonej z imienia i nazwiska, wysłanego do Giełdy Papierów Wartościowych w dniu 21 stycznia 2022 roku, obrót akcjami Emitenta pozostaje zawieszony od tego dnia. Z uwagi na napływające do Spółki ...

2022-04-01T16:56:51+02:0027 stycznia 2022, 14:21|Raporty bieżące|

Uchwała Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

§ 1 W związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki ATLANTIS SE, oznaczonymi kodem „EE3100063686”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2022-04-01T16:56:51+02:0021 stycznia 2022, 12:21|Raporty bieżące|

Rejestracja zmian w Statucie Spółki. (Registration of amendments to the Articles of Association.)

Raport bieżący nr 3/2022 Zarząd Spółki Atlantis SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 18.01.2022 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7.01.2022 roku. W związku z niniejszym aktualne brzmienie ...

2022-04-01T16:56:51+02:0018 stycznia 2022, 17:12|Raporty bieżące|

Publikacja Dokumentu Informacyjnego. (Publication of the Information Document).

Raport bieżący nr 2/2022 W związku z przegłosowaną emisją bonusową akcji _ang. bonus issue_ o której mowa w Uchwale nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis SE z dnia 7 stycznia 2022 roku Zarząd Spółki Atlantis SE w nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia ...

2022-04-01T16:56:51+02:007 stycznia 2022, 19:21|Raporty bieżące|

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis SE z dnia 07.01.2022 r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Atlantis SE of 7/01/2022.)

Raport bieżący nr 1/2022 Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 7 stycznia 2022 r. oraz zgodnie ze Statutem ATLANTIS SE _dalej "Spółka"_, Spółka jest przedsiębiorcą, która została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Tartu w dniu 2 stycznia 2019 r. pod numerem ...

2022-04-01T16:56:51+02:007 stycznia 2022, 17:00|Raporty bieżące|